Lid worden

Lid worden

Een paar keer meegedaan aan eenproeftraining en nu graag lid willen worden? Dan kunt u het inschrijfformulier downloaden, invullen en mailen naar: ledenadministratie@breakstars.nl. Vanaf 7 jaar kun je al bij Break Stars basketballen!

Wijziging doorgeven

Wilt u een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld een nieuw (mail)adres of telefoonnummer, of wanneer u wilt wisselen van trainend lid naar wedstrijdspelend lid (of andersom), stuur dan een mail naar de ledenadministratie@breakstars.nl.

Opzeggingen

Let op! In de zomermaanden maken we de teamindelingen voor het volgende seizoen en melden we de teams aan bij de Nederlandse Basketball Bond. Opzeggingen moeten vóór 1 juni van het lopende seizoen bij de Break Stars binnen zijn, stuur een e-mail naar ledenadministratie@breakstars.nl. Je ontvangt daarna een bevestiging van opzegging. Zonder deze bevestiging is je lidmaatschap niet opgezegd! Bij opzeggen na 1 juni en voor 1 september wordt € 50 in rekening gebracht vanwege afdracht aan de NBB. Bij opzeggen na 1 september wordt de hele contributie in rekening gebracht.

Betalingen

Betalingen gaan via automatische incasso, in twee delen. Voor spelende en trainende leden wordt de contributie eind september en eind januari van uw rekening afgeschreven.