Basketball.nl app

Basketball.nl app

Als je lid bent van Break Stars, of als je als ouder/belangstellende betrokken wilt zijn bij Break Stars, dan raden we je aan om op je smartphone (Android of Apple iPhone), Android-tablet, iPad of MacBook de Basketball.nl app te installeren. In de app kun je van alle teams de leden zien, en van alle wedstrijden direct na de wedstrijd zien wie wanneer gescored heeft of een persoonlijke fout heeft gemaakt.  Je kunt de basketball.nl app downloaden in de App Store of in Google Play.

Werken met de basketball.nl app

Op de Sportlink-pagina op de site van de NBB staan filmpjes over het werken met de basketball.nl app. 

Foto van jongeren tonen in de basketball.nl app

Jongeren tot 16 jaar mogen niet zelf beslissen welke persoonlijke gegevens en foto’s er van hun op websites en apps getoond mogen worden. Dit geldt ook voor de basketball.nl app. Daarom moet ook een ouder zich aanmelden bij de app en aangeven of de foto van hun zoon of dochter in de app getoond mag worden.

Als je kind onder de 16 meespeelt bij Break Stars, geef dan je eigen e-mail adres door aan de ledenadministratie en meld je met ditzelfde mailadres aan in de app. Je kunt dan je kind(eren) koppelen aan jouw account. Kijk voor meer informatie bij Sportlink.

Als je kind geen eigen e-mail adres heeft, dan komt je eigen e-mailadres zowel bij jou als bij je kind te staan.