Vrienden van Break Stars

Vrienden van Break Stars

De Vrienden van Break Stars van seizoen 2019-2020 zijn:

Henk en Joke
Mats en Pim Kramer
Marjan van der Burg
Leon de Boer
<anoniem>
Komt uw naam hier ook te staan?

Bedankt voor uw steun!


De Vrienden van Break Stars van seizoen 2018-2019 waren:

Marjan van den Burg
Bert van Hornsveld
Henk en Joke van Garderen
Arno Bosma
Willeke Hengeveld
I.M. van Staveren – Boer
Leon de Boer
Ad van Doorn
Colinda
Bedankt voor uw steun!

Ligt uw hart bij het basketbal? Vindt u het belangrijk dat uw lokale basketbalvereniging goed blijft draaien? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

Naast de inzet van vrijwilligers kan onze vereniging elke financiële bijdrage goed gebruiken. Het huren van een sporthal voor trainingen en wedstrijden is duur. Een belangrijk deel van de contributie moet hiervoor worden gebruikt. We vragen u ons een steuntje in de rug te geven door u aan te sluiten bij de Vrienden van Break Stars.

Door € 25 over te maken wordt u een seizoen lang opgenomen in onze lijst van vrienden. Uw naam zal worden vermeld op onze website en als u uw adres en/of e-mailadres aan ons doorgeeft dan nemen we u op in onze verzendlijst voor berichten en kunnen we u uitnodigen bij (feestelijke) bijeenkomsten.

U kunt ook een bepaalde voorkeur aangeven waarvoor de bijdrage is bedoeld.

Rekeningnummer: NL17 RABO 0359 9733 45