Statuten en huishoudelijk regelement

Statuten en huishoudelijk regelement

Statuten van Break Stars

Op 8 juni 1995 is Breaks Stars officieel een vereniging geworden. Zoals alle verenigingen heeft Break Stars gewone leden, ereleden, leden van verdiensten, donateurs en een bestuur. De leden zijn ook lid van de NBB en de statuten van Break Stars sluiten aan bij de statuten van de NBB. Het bestuur heeft minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Jaarlijks wordt een Algemene vergadering gehouden waarin onder meer de begroting en de hoogte van de contributie voor de leden wordt vastgesteld. Hieronder vind je een  kopie van de statuten die die dag bij notaris Delen zijn vastgesteld.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Je vindt het hier:

Ook de NBB heeft een huishoudelijk reglement.