Regels, fouten en overtredingen

Regels, fouten en overtredingen

Regels, fouten en overtredingen

Basketbal is een sport met veel regels. Zo blijft het spel veilig, eerlijk en aantrekkelijk om naar te kijken.

Overtredingen

Bij de volgende overtredingen gaat de bal naar de tegenpartij:

  • Na een dribbel mag je maximaal twee stappen zetten met de bal in je handen, je mag daarna ook niet opnieuw dribbelen.
  • Je mag de bal maximaal 5 seconden vasthouden, je mag niet langer dan 3 seconden onder de basket van de tegenpartij staan, je moet een inworp binnen 5 seconden nemen, je moet de bal binnen 8 seconden op de helft van de tegenpartij krijgen en – voor officiële wedstrijden – je moet als team binnen 24 seconden een poging tot scoren doen.
  • Terugspelen naar je eigen helft van het veld mag ook niet, als de bal eenmaal op de helft van de tegenspeler is gekomen.

Persoonlijke fouten

cilinder rondom de speler
bron: basketball.nl

Bij basketbal mogen de spelers elkaar niet bewust aanraken. Je mag de tegenspeler die de bal heeft wel hinderen, maar niet vasthouden of duwen. Elke speler heeft ‘recht’ op de ruimte binnen de eigen cilinder rondom hem of haar. Ook als aanvaller mag je de tegenspeler niet expres aanraken. Als je dit wel doet wordt er een persoonlijke fout (P) bij je naam geregistreerd en de tegenstander krijgt een of twee vrije worpen.

Als je in één wedstrijd vijf persoonlijke fouten hebt gemaakt moet je gewisseld worden en mag je in die wedstrijd niet langer meer meespelen.

Onsportieve fouten

Omdat je met tien basketballers op een klein veld speelt  is het niet altijd te vermijden dat je een speler van de tegenpartij aanraakt. Daarom worden fouten meestal niet als onsportief gedrag gezien.

Maar expres iemand vasthouden of duwen wordt wel als onsportief gedrag gezien. Bij onsportief gedrag van spelers of coaches kan de scheidsrechter een onsportieve fout (U) registreren. De tegenstander krijgt dan een vrije worp. Als een speler in een wedstrijd zijn tweede onsportieve fout krijgt, mag hij niet meer meedoen met de wedstrijd en moet ook de zaal verlaten.

Technische fouten

Als een basketballer grof gedrag vertoont tegen een tegenstander of een official kan de scheidsrechter een Technische fout (T) geven.  Ook dan krijgt de tegenstander een vrije worp. Een basketballer die twee technische fouten krijgt in één wedstrijd moet gewisseld worden en mag niet meer meedoen met die wedstrijd.

Ook onsportief gedrag van spelers op de bank (Tb), of van de coach (Tc), wordt als een technische fout geregistreerd, maar er wordt dan geen vrije worp gegeven.

Diskwalificerende fout

Een ernstige onsportieve fout kan als een diskwalificerende fout (D) worden aangerekend. De speler moet dan direct het veld verlaten en mag ook niet meer de wedstrijd bijwonen. Gelukkig komt een diskwalificerende fout bijna nooit voor.

Teamfouten

Alle persoonlijke, onsportieve en technische fouten van de basketballers van een team worden per kwart van een wedstrijd opgeteld en als teamfouten opgeteld. Als een team binnen dat kwart vier teamfouten heeft gemaakt, wordt elke volgende fout binnen dat kwart bestraft met – afhankelijk van de situatie – twee vrije worpen of een inworp door de tegenstander. Een technische fout van de coach telt niet mee voor de teamfouten.

Laatste twee minuten van het vierde kwart

In de laatste twee minuten speeltijd van het vierde kwart worden de regels wat strenger toegepast. Zie onderstaande links.

Meer lezen